Cofix “D” je lepak za drvo izrađen na bazi modifikovanog PVA i specijalnih aditiva. Koristi se za lepljenje drvenih elemenata u drvnoj industriji i industriji nameštaja.

Cofix je već pripremljeno lepilo za upotrebu. Nanosi se ručno ili mašinski na suve i čiste drvene elemente. Nanosi se na sve površine koje se lepe. Zatim se vrši spajanje elemenata uz obaveznu upotrebu stege. Ovako spojeni elementi ostaju stegnuti nekoliko sati posle čega su spremni za dalju upotrebu.

Optimalni uslovi za rad su pri temperaturi od +5 do +25°C.

Skladišti se pri normalnim uslovima na temperaturi iznad 5°C.

Pakovanja: 200g – 1kg – 15kg

Slični proizvodi