Nitro razređivač predstavlja rastvarač namenjen kako rastvaranju tako i korigovanju viskoziteta svih nitro-celuloznih boja i lakova. Takođe je veoma efikasan pri čišćenju alata i uređaja za farbanje neposredno nakon upotrebe.

Pakovanja: 0.5 lit – 0.9 lit – 10 lit

Slični proizvodi