Petrolej pedstavlja derivat nafte koji se koristi za osvetljenje. U zimskim uslovima može poslužiti i kao dodatak dizel gorivu.

Pakovanje: 1 lit

Slični proizvodi