UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

1. u čistu posudu izručiti suvu komponentu pa zatim dodati tečnu komponentu. Komponente se mešaju u odnosu: suva komponenta : tečna komponenta = (70% : 30%). Zatim tu masu dobro izmešati. Izmešana masa treba biti pastolika.

2. voditi računa da se ne sastavi veća količina nego što može da se potroši za 15 minuta.

3. svaki falc dimovodnih cevi prebrisati čistim i vlažnim sunđerom.

4. na žleb (udubljeni falc) dimovodne cevi naneti sloj od 4-5 mm pa zatim pritisnuti sledećom dimovodnom cevi i istisnuti malter prstom razvući po fugi. Sa unutrašnje strane spoja vlažnim sunđerom spoj prebrisati da unutrašnja površina bude glatka.

5. u toploj vodi oprati ruke i pribor.

NAPOMENA:

Vezivo je moguće koristiti za spajanje dimovodnih cevi, građevinskih opeka i keramike sve pod uslovom da se zalepljeni (spojeni) predmet ne izlaže vlagi.

Pakovanje: 2 kg + 1 kg

Slični proizvodi