Kako pravilno naneti Multi emajl ANTIKU

Kako bismo imali ravnomeran raspored metalnih opiljaka i ravnomerno  obojavanje površine, potrebno je minimalno, do 5%, razrediti Multi emajl ANTIKU, ML razređivačem. Nanositi diznom većom od  1,5 mm i povremeno mućkati posudu sa premazom kako bi se izbeglo taloženje metalnih opiljaka u konusu posude i  obezbedilo ravnomerno nanošenje premaza. Uz to, ako se prelakira MULTI EMAJL ANTIK LAKOM, površina dobija veoma lep svetlucavi efekat.

Pravilnom pripremom i primenom premaza do dugotrajne zaštite drveta

Preduslov za dugotrajnu zaštitu drveta je kvalitetna priprema površine.

Jako je bitno da drvo  bude suvo ili prosušeno,  da procenat vlage ne prelazi 15%. Preko 15% vlage nema kvalitetnog prijanjanja premaza na drvo.

Impregnacija drveta podrazumeva da se nanese premaz BISSADOLIN VOSAK PODLOGA koji će što dublje penetrirati u površinu drveta, čime se smanjuje bubrenje i utezanje i ostvaruje odlična podloga za što bolje prijanjanje završnog premaza. Vlakanca drveta koja su se izvila nakon nanosa impregnacije potrebno je odstraniti brusnim sredstvom i to da brušenje bude duž drvnih vlakana,a  ne poprečno da ne bi nastale brazde (risevi) koji se posle lakiranja vide kao greška obrade površine.

Nakon dobre pripreme i impregniranja drveta možete nanositi BISSADOLIN VOSAK FINISH lazurni premaz.

Prvo u jednom nanosu, a nakon 24 h i drugi nanos… U ovakvom sistemu zaštite premaz nećete morati obnavljati i do 10 godina, a ako i obnovite možete raditi u jednom nanosu iz razloga dobre predhodne pripreme i zaštite drveta.